Frequently Asked Questions

Hebben de principes die tijdens de training worden besproken voornamelijk betrekking op de UI/UX van websites of gaat het juist meer over software en/of apps?


De principes die we bespreken in al onze trainingen, dus niet alleen in de Basistraining, zijn van toepassing op ALLE systemen. Dus of het nu mobile, desktop, apps, back office systemen, IoT, voice etc. Wij werken user-centrered, dus we brengen eerst de wensen en behoeftes van gebruikers in kaart, daarna ontwerpen we en dan testen we met hen. En zijn algemene principes die je kunt gebruiken (ux checklists/ user research reports van de NNGroup bijvoorbeeld) maar het beste is deze ‘algemene waarheden’ rondom gebruiksvriendelijkheid altijd te toetsen met de gebruiker. Dus het is en-en.

We geven voorbeelden tijdens de training over tal van klanten die ik heb geholpen, en dat is niet alleen backoffice systemen, maar ook ecommerce, apps etc. Juist door veel verschillende toepassingsgebieden te zien, begrijp je het vak beter en zul je een all-round ux-er worden en betere sparringspartner.
Is het niveau van de basistraining inderdaad heel erg basis of gaat het zo diep als dat ik zelf aan kan?


Je kunt zo diep gaan, als je zelf wilt! Omdat we met een klein clubje zijn, is die mogelijkheid er! Het niveau van de basistraining is wel erg hoog, weten we uit reacties van deelnemers. De meeste mensen hebben Don’t make me think ook al wel gelezen, en passen het al toe, maar weten niet goed of ze het wel goed doen. En dus komen veel cursisten te snel met oplossingen op UI/UX vlak, ipv dat ze eerst goed kunnen onderbouwen waarom het een probleem is voor gebruikers. En dat je daarmee tekkelt dat je op onderbuik gevoel gaat ontwerpen.

    ©2019 by Greater Piedmont Electrolysis Association. All rights reserved.

    Website made by Kimberly Arnold.